jueves, 14 de julio de 2011

60 minutos de balde a calquera móbil por pasarte á factura electrónica de R


Certo é que a telefonía fixa non é capaz de sorprendernos con promocións e ofertas máis aló de ter ou non tarifas planas ou incluír nestas ou non as chamadas a móbiles.

R sorprendeu dende os seus inicios, cando non había tarifas planas, ofertando chamadas de balde entre os fixos da compañía. Tempo despois, co auxe das tarifas planas a fixos de calquera compañía adaptaríase ao mercado. Mais R voveu innovar no seu momento incluíndo chamadas a móbiles dentro da tarifa plana do fixo, que se ben o modelo foi modificado a posteriori, o certo é que continúa sendo un reclamo importante para os clientes (e un bo aforro).

Até o de agora, os clientes de calquera combo (directo e indirecto) disfrutaban de 300 minutos ao mes en chamadas a móbilR, mesmo sen establecemento de chamada. Ademais, os combo2 e comboR dispuñan doutros 300 minutos adicionais para chamar a outras compañías.

Pero agora, os clientes que se pasen á tarifa electrónica recibirán un bonus de 60 minutos en chamadas de balde a móbiles decalquera operador (tamén, sen establecemento de chamada). Así, os combos que non dispuñan de chamadas a móbiles non R, disfrutarán de 60 minutos extra, mentres que os que tiñan 300 minutos de antes pasarán a ter 360.

Esta promoción é indefinida, pódese disfrutar sempre e cando se teña a factura electrónica activada. Ademais, dicir que aos clientes que xa dispuñan desta nova facturación se lles aplicará o cambio automaticamente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario